Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu19626 dbp^"
 1. Štúdium inhibičných účinkov myrozinázou aktivovaných glukozinolátov na mikroorganizmy
  Cmarková Daniela ; 043000  Šimkovič Martin ; 043000 (Thesis advisor)
  2022
  FCHPT ; 22.06.2022 ; biotechnológie ; B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157068
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Izolácia rastlinných myrozináz chromatografickými metódami
  Záň Matej ; 043000  Šimkovič Martin ; 043000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 19.06.2019 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125792
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Antagonizmus ako podnet pre syntézu proteináz u húb z rodu Trichoderma
  Lefkovitšová Veronika ; 043000  Šimkovič Martin ; 043000 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 19.06.2019 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125731
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Cell wall and its participation in Ca2+ homeostasis of Trichoderma atroviride
  Bučuričová Ľudmila ; 043000  Šimkovič Martin ; 043000 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 11.07.2017 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117896
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Chitinolytické a xylolytické enzýmy sprevádzajúce vývoj mikroskopických húb
  Tóthová Ivana ; 043000  Šimkovič Martin ; 043000 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 11.07.2017 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118037
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Meranie transportu Ca2+ cez membrány vláknitých húb.
  Jurkasová Andrea ; 043000  Šimkovič Martin ; 043000 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; 12.07.2016 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101127
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Vzťah medzi tvorbou proteolytických enzýmov a konidiogenézou navodenou mechanickým poškodením mycélia a oxidačným stresom u Trichoderma atroviride
  Sopóciová Zuzana ; 043000  Šimkovič Martin ; 043000 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; 12.07.2016 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101265
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Vplyv sezónnych zmien na konidiáciu Trichoderma atroviride
  Vlčková Stanislava ; 043260  Šimkovič Martin (Thesis advisor)
  FCHPT ; 15.07.2014 ; 752

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92803
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Vzťah medzi syntézou proteáz a konidiáciou indukovanou rôzmanitými signálmi u Trichoderma atroviride
  Galádová Helena ; 043260  Šimkovič Martin (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; 15.07.2015 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92672
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Štúdium zmien v expresii génov kódujúcich Ca2+-kanály v Trichoderma atroviride počas rôznych vývojových a rastových podmienok
  Györiová Romana ; 043260  Šimkovič Martin (Thesis advisor)
  2015
  FCHPT ; 15.07.2015 ; 5.2.25. biotechnológie ; B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92675
  bakalárska práca
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.