Search results

 1. Prof. Ing. Alexander Príbela, drSc. 85 ročný
  Uher Michal  Schmidt Štefan ; C4250
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 121 s
  ISBN 978-80-227-4073-9
  monografia
  EAI - Browse works - bookish
  book

  book

 2. Osobnosti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave : Prof. Ing. Alexander Príbela, DrSc. : 85 ročný Zväzok 21
  Uher Michal  Schmidt Štefan ; 040200
  1. vyd.
  Bratislava Nakladateľstvo STU 2013 . - 121 s.
  ISBN 978-80-227-4073-9
  monografia
  EAI - Browse works - bookish
  book

  book

 3. Antioxidanty a oxidačné zmeny tukov v potravinách
  Schmidt Štefan ; C4250 
  prvé vydanie
  Nakladateľstvo STU, 2010 . - 220 s 21,582 AH
  ISBN 978-80-227-3402-8
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  book

  book

 4. Handbook of Powder Technology : Particle Breakage
  Williams J. C.  Allen T.
  1.vyd.
  Elsevier, 2007 . - 1227 s
  ISBN 978-0-444-53080-6
  prášková technológia
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0010
  book

  book

 5. Handbook of power Technology : Granulation
  Williams J. C.  Allen T.
  1.vyd.
  Elsevier, 2007 . - 1390 s
  ISBN 978-0-444-51871-2
  granulácia
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0010
  Handbook of power Technology

  book

 6. Laboratórne cvičenie z chémie mlieka a tukov : Časť:Základná analýza tukov / [aut.]Ilavská,Edita, Schmidt,Štefan, Hojerová,Jarmila
  Hojerová Jarmila ; C4250  Ilavská Edita Schmidt Štefan ; C4250
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 279 : Obr.,tab.,grafy,lit
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT16000
  book

  book

 7. Chémia a technológia tukov I / [aut.]Koman,Václav, Hojerová,Jarmila, Schmidt,Štefan
  Koman Václav  Hojerová Jarmila ; C4250 Schmidt Štefan ; C4250
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 149 s : Tab.,grafy,lit
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT13000
  book

  book