Search results

 1. Transformácie štruktúr triacylglycerolov v technológii tukov : Obh. 5.3.1996 / [aut.]Schmidt,Štefan
  Schmidt Štefan ; C4250 
  Bratislava : STU v Bratislave ChtF, 1996 . - 209 s : Obr.,tab.,grafy.lit
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT1000
  book

  book