Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu20007 dbp^"
 1. Vplyv typu predúprav na korózne správanie duplexných povlakov zinku s práškovou farbou
  Mikulášiová Stanislava ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; 17.06.2019 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126419
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Mikrobiálna korózia zinku v prítomnosti fosforu
  Balážová Martina ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 18.06.2018 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118556
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Konzervovanie a reštaurovanie mosadzného artefaktu
  Košťúr Roman ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 18.06.2018 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126580
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Povrchové úpravy kovových substrátov v automobilovom priemysle
  Galicová Tatiana ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 18.06.2018 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126545
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Vyfarbovanie anodicky oxidovaného hliníka na báze Sn
  Šopová Barbora ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120 (Thesis advisor)
  2018
  FCHPT ; 18.06.2018 ; 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126458
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Korózne správanie utesneného anodicky oxidovaného hliníka v alkalickom prostredí
  Záchenská Jana ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 10.07.2017 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118763
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Konverzné povlaky na báze zirkónia pre hliníkovú zliatinu 2024
  Karľová Mária ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; 10.07.2017 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111250
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Porovnanie vlastností chemicky a elektrochemicky vylúčeného niklu
  Ábel Maroš ; 042120  Zemanová Matilda ; 042120 (Thesis advisor)
  2016
  FCHPT ; 11.07.2016 ; 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111086
  bakalárska práca
  book

  book