Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu20991 ddz^"
 1. Odhad polohy rohových bodov v obraze : dát. obhaj. 17.12.2014, č. ved. odb. 5-2-54
  Šroba Lukáš ; E040  Ravas Rudolf (Thesis advisor) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 17.12.2014 ; 97 . - 91 s + AUTOREF. 2014, 28 s.
  Meracia technika Measurement Technology
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94315
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Kalibrácia vnútorných parametrov kamery : dát. obhaj. 25.8.2014, č. ved. odb. 5-2-54
  Noskovičová Lucia ; E040  Ravas Rudolf (Thesis advisor) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 25.08.2014 ; 97 . - 126 s AUTOREF. 2014, 23 s.
  Meracia technika Measurement Technology
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113971
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Príspevok k automatizácii vyhodnocovania defektoskopických meraní rúrok parogenerátorov metódou vírivých prúdov : čís.ved.odb. 39-71-9. Dát.obh. 25-05-2009
  Grman Ján ; E190  Ravas Rudolf (Thesis advisor) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 116 s
  Meracia technika rozpoznávanie programov znalostné inžinierstvo softvérové inžinierstvo umelá inteligencia
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Príspevok k analýze časomerne hyperbolickej metódy merania súradníc : čís. ved. odb. 39-71-9, dát. obh. 17.12.2007
  Uhrin Jaroslav ; E190  Ravas Rudolf (Thesis advisor) ; E040
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 95 s
  Meracia technika meranie súosovitosti
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Syntéza mnohoparametrových adaptívnych reglačných obvodov použitím inverzie modelu spojitej riadenej sústavy : Kand.diz.práca : V.odb. 26-15-09 : Obh. 16.12.1981 / [aut.] Ravas,Rudolf, Ing.; Škol. Hrivňák,Juraj
  Ravas Rudolf ; E040  Hrivňák Juraj (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1981 . - 133 s
  technická kybernetika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.