Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu21267 ask^"
 1. Stokovanie a čistenie odpadových vôd : Stokovanie III. Kanalizačné rúry.Stavba, prevádzka a obnova stôk.
  Rusnák Dušan ; V280  Urcikán Pavel ; V280 Stanko Štefan ; V280
  1. vyd. - 1. dotlač
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 186 s
  ISBN 978-80-227-3436-3
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF6010
  book

  book

 2. Stokovanie a čistenie odpadových vôd : Stokovanie I. Navrhovanie stokových sietí
  Urcikán Pavel ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  2.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 324 s
  ISBN 978-80-227-3435-6
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF5010
  book

  book

 3. Stokovanie a čistenie odpadových vôd : Stokovanie II. Objekty na stokovej sieti
  Urcikán Pavel ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  1. vyd. - 1. dotlač
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 246 s
  ISBN 978-80-227-3434-9
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF5020
  book

  book

 4. Stokovanie a čistenie odpadových vôd : Stokovanie III. Kanalizačné rúry. Stavba, prevádzka a obnova stôk.
  Rusnák Dušan ; V280  Urcikán Pavel ; V280 Stanko Štefan ; V280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 186 s
  ISBN 978-80-227-2889-8
  skriptá
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF19010
  book

  book

 5. Stokovanie a čistenie odpadových vôd : Stokovanie I. Navrhovanie stokových sietí.
  Urcikán Pavel ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 324 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-2136-0
  odpadové vody stokovanie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  SVF13000
  book

  book

 6. Stokovanie a čistenie odpadových vôd : Časť 1. Stokovanie.
  Urcikán Pavel  Rusnák Dušan
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1991 . - 323 s.
  ISBN 80-227-0403-2
  stokovanie odpadové vody
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4000
  book

  book

 7. Komplexný projekt ZI : Návrh na čistiarne odpadových vôd
  Hyánek Ľubomír  Rusnák Dušan Námer J.
  1. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988 . - 195 s.
  čistiareň odpadových vôd
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4000
  book

  book

 8. Stokovanie a čistenie odpadových vôd : Tabuľky
  Urcikán Pavel ; V280  Rusnák Dušan ; V280 Imriška Ladislav
  1.preprac.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986 . - 74,98,26 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.