Search results

Records found: 118  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu21267 xcla^"
 1. Posudzovanie hydraulickej kapacity stôk a objektov jednotnej stokovej sústavy
  Rusnák Dušan ; V280 
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . s.112-119
  hydraulic capacity hydraulická kapacita plán obnovy priepad recovery plan spillway
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Protipovodňová ochrana kanalizačného systému
  Molnárová Lenka ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  12. Zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda. : . s.179-188
  flood protection protipovodňová ochrana sewer network stoková sieť WWTP
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Infiltrácia podzemných vôd do stôk ako dôsledok povodňového stavu
  Molnárová Lenka ; V280  Rusnák Dušan ; V280 Stanko Štefan ; V280
  12. Zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda. : . s.195-201
  groundwater infiltration infiltrácia podzemných vôd sewer network stoková sieť WWTP
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Evaluation of structural conditions of sewer system city Holíč as a basis for the preparation of rehabilitation plan
  Bronišová Monika ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  "Ovidius" University Annals of Constanta . Vol. 15, iss. 15 (2013), s. 203-210
  plán obnovy stôk plan of rehabilitation of sewers sewer system stoková sieť
  článok z periodika
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Posudzovanie hydraulickej kapacity stôk jednotnej sústavy a objektov odľahčovacích komôr podľa odporúčaní technických noriem
  Rusnák Dušan ; V280 
  Městské vody - Urban water 2013 : . s.251-256
  hydraulic capacity hydraulická kapacita odľahčovacie komory oveflow chamber sewer system stoková sieť
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 6. Súčasná a budúca koncepcia odkanalizovania SR
  Stanko Štefan ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  11. zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela-krajina a voda. [elektronický zdroj] : . s.75-84
  budúca koncepcia odkanalizovania kanalizačné systémy perspective sewerage concept public sewerage sewer system verejná kanalizácia
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 7. Súčasnosť a výhľad stavu v odkanalizovaní
  Čerešňák Dušan  Bujnová Alena Stanko Štefan ; V280 Rusnák Dušan ; V280 Belica Peter
  Vodní hospodářství . Roč. 62, č. 1 (2012), s.7-12
  odkanalizovanie price strategy prognosis prognostika regulácia cien sewage network
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Optimalizácia prevádzky kanalizačných čerpacích staníc obcí Trnávka a Bučuháza
  Chabaľ Lukáš ; V280  Rusnák Dušan ; V280
  Odpadové vody 2012 : . s.24-29
  infiltrácia dažďových vôd infiltration of rainwater kanalizačná čerpacia stanica sewage pumping station sewage waste water splašková odpadová voda
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Postupy navrhovania a posudzovania odľahčovacích komôr
  Rusnák Dušan ; V280 
  11. zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela-krajina a voda. [elektronický zdroj] : . s.85-99
  kanalizácia odľahčovacia komora posudzovanie sewer system storm overflow chamber
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 10. Výpočet objemov kanalizačných nádrží
  Rusnák Dušan ; V280 
  IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  hydraulic capacity hydraulická kapacita kanalizačná nádrž objem nádrží sewage tank volume of tank
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.