Search results

 1. Príspevok ku spätnému získavaniu tepla z odvádzaného vzduchu protiprúdovými rekuperačnými výmenníkmi druhu "vzduch-vzduch". / [aut.] Ferstl,Karol
  Ferstl Karol ; J270 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave SjF, 1980 . - 118 s
  habilitačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0001
  book

  book