Search results

 1. Zakladanie stavieb : Stavebné jamy, oporné konštrukcie a zlepšovanie zemín / aut. Peter Turček, Monika Súľovská, Jakub Stacho ; rec. Jozef Hulla, Radovan Baslík
  Turček Peter ; 010150  Súľovská Monika ; 010150 Stacho Jakub ; 010150 Hulla Jozef (rec.) Baslík Radovan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2016 . - 203 s.
  ISBN 978-80-227-4558-1
  stabilita svahu pažiace konštrukcie zlepšovanie zemín
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2100
  SVF10110
  Zakladanie stavieb

  book

 2. Zakladanie stavieb : Podklady k navrhovaniu, plošné a hĺbkové základy
  Frankovská Jana ; V150  Súľovská Monika ; V150 Turček Peter ; V150 Matys Mirko (rec.) Balucha Martin (rec.)
  1.vyd. - 1. opr. dotlač
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 160 s
  ISBN 978-80-227-4018-0
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4100
  book

  book

 3. Zakladanie stavieb : Podklady k navrhovaniu,plošné a hĺbkové základy
  Frankovská Jana ; V150  Súľovská Monika ; V150 Turček Peter ; V150
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 162 s
  ISBN 978-80-227-3622-0
  geotechnical investigation geotechnical parameters geotechnical engineering foundation geotechnické konštrukcie geotechnické kategórie zakladanie stavieb geotechnický prieskum
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF15110
  book

  book

 4. Geotechnické aspekty investičnej výstavby : celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii
  Turček Peter ; V150 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - CD-ROM
  ISBN 80-227-2545-5
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 5. Podzemné stavby I. : Metódy tunelovania
  Klepsatel František ; V150  Turček Peter ; V150
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 303 s.;obr.,tab.,schémy
  ISBN 80-227-2273-1
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF9100
  book

  book

 6. Výstavba dopravných tunelov v skalných a poloskalných horninách : Časť 1: Konvenčné metódy výstavby
  Klepsatel František ; V150  Turček Peter ; V150 Baliak František ; V150 Malgot Jozef ; V150 Kapusta Jaroslav
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2002 . - 140 s
  výstavba tunely dopravné skalné horniny poloskalné horniny construction tunnel
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 7. Zakladanie stavieb
  Turček Peter ; V150  Slávik Ivan ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002 . - 281 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-1699-5
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF22120
  book

  book

 8. Geotechnické rekonštrukcie a sanácie. / [aut]Turček,P.;Klepsatel,F.;Hamerlíková,A
  Klepsatel František ; V150  Turček Peter ; V150 Hamerlíková A
  Bratislava : STU v Bratislave, 1995 . - 212 s
  ISBN 80-227-0797-X
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF48100
  book

  book

 9. Mechanika zemín a zakladanie stavieb : Výpočty / [aut]Turček,Peter;Kováč,Ľubor
  Turček Peter ; V150  Kováč Ľubor
  1.vyd.1.dotlač
  Bratislava : STU v Bratislave, 1993 . - 227 s
  ISBN 80-227-0617-5
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF6110
  book

  book

 10. Mechanika zemín a zakladanie stavieb : Výpočty / [aut]Turček,Peter;Kováč,Ľubor
  Turček Peter ; V150 
  Bratislava : STU v Bratislave, 1991 . - 227 s
  ISBN 80-227-0407-5
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF5120
  book

  book