Search results

 1. Poruchy, rekonštrukcie a sanácie v geotechnike
  Turček Peter ; V150 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 134 s.
  ISBN 978-80-227-3177-5
  failure reconstruction porucha sanácia rekonštrukcia
  učebnica
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 2. Mechanika zemín a zakladanie stavieb / [aut]Hulla,J.;Šimek,J.;Turček,P
  Hulla Jozef ; V150  Šimek Jiří Turček Peter ; V150
  Bratislava : Alfa, 1991 . - 336 s
  ISBN 80-05-00728-0
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF11104
  book

  book