Search results

 1. Geotechnische Überwachung beim Grundbau, Tiefbau und Wasserbau : Projekt SAIA
  Turček Peter (xxx) ; V150 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004
  záverečná práca
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 2. Optimalizácia navrhovania geotechnických konštrukcií 2000-2002
  Turček Peter (Research team head) ; V150  Klepsatel František (Research team member) ; V150 Bartók Július (Research team member) Chabroňová Jana (Research team member) ; V150 Ledényiová Tatiana (Research team member) ; V150 Pišteková Viera (Research team member) ; V330 Ravinger Roman (Research team member) Šamová Mária (Research team member)
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KGTE, 2002
  SVF ;
  záverečná práca
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book