Search results

 1. AQUA 2012 : Spoľahlivosť a bezpečnosť vodárenských systémov v extrémnych podmienkach. Zborník z vedecko - odbornej konferencie. Trenčín,jún 2012
  Kriš Jozef (rec.) ; V280  Škultétyová Ivona (rec.) ; V280 Stanko Štefan (rec.) ; V280
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 113 s
  ISBN 978-80-227-3718-0
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  book

  book

 2. AQUA 2011 : Ochrana vôd.Zborník prác z vedecko-odbornej konferencie.Trenčín,SR,september 2011
  Kriš Jozef (rec.) ; V280  Škultétyová Ivona (rec.) ; V280 Stanko Štefan (rec.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011
  ISBN 978-80-227-3564-3
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  book

  book