Search results

 1. Návrh rekreačného a sedacieho bazénu v areáli termálneho kúpaliska Patince
  Vilimek István ; 010280  Kriš Jozef (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2015 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109438
  diplomová práca
  book

  book

 2. Čakany - zásobovanie pitnou vodou
  Pomothy Boris ; V  Kriš Jozef (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering supply water project zásobovanie projekt vodovod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100507
  diplomová práca
  book

  book

 3. Návrh zásobovania pitnou vodou pre obce Križovany nad Dudváhom, Vlčkovce a Opoj
  Kliman Pavel ; V  Kriš Jozef (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 27
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100460
  diplomová práca
  book

  book

 4. Moderné spôsoby úpravy vody
  Gábor Martin  Kriš Jozef (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  SVF ;
  Hydraulic and Water Resources Engineering membrane filtration adsorpcia membránová filtrácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94027
  diplomová práca
  book

  book

 5. Zásobovanie obce Dohňany pitnou vodou
  Kuzma Dušan  Kriš Jozef (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering water supply voda zásobovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81592
  diplomová práca
  book

  book

 6. Návrh sektorizácie vodovodnej siete v meste - Nové Mesto nad/Váhom
  Matuščin Martin ; V  Kriš Jozef (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering potrubie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71350
  diplomová práca
  book

  book

 7. Brhlovce - zásobovanie pitnou vodou
  Novák Miloš  Kriš Jozef (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering supply pipe water zásobovanie voda potrubie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62571
  diplomová práca
  book

  book

 8. Región Želiezovce - Malé Ludince, zásobovanie vodou
  Bečár Matúš  Kriš Jozef (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering drinking water vodojem pitná voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62568
  diplomová práca
  book

  book