Search results

 1. Nová legislatívna úprava na úseku životného prostredia : Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii. Kurz č.15
  Kriš Jozef (Compiler) ; V280 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006
  ISBN 80-227-2553-6
  multimédium - CD Rom
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book