Search results

Records found: 41  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu21432 xcla^"
 1. Modification of physical, mechanical and stiffness features of timber and its influence on the resistance of a connection timber-timber. Part 1. Theoretical analysis
  Blesák Lukáš  Sandanus Jaroslav ; V190 Draškovič Ferdinand ; V190
  Wood Research . Vol. 57, No. 4 (2012), s.601-612
  connection timber-timber drevená konštrukcia modification of features modifikácia vlastností spoj drevo-drevo timber structures
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Overenie skutočného pôsobenia lepených nosníkov vystužených uhlíkovými vláknami
  Draškovič Ferdinand ; V190 
  Teoretické a konštrukčné problémy oceľových,kompozitných,drevených konštrukcií a mostov : . s.63-68
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Medzné stavy únosnosti a používateľnosti
  Draškovič Ferdinand ; V190 
  Navrhovanie drevených konštrukcií podľa Eurokódov (STN EN 1995-1-1) . s.11-37
  drevené konštrukcie medzné stavy únosnosti
  článok zo zborníka
  article

  article

 4. Reinforcement of timber beams with carbon fibers reinforced plastics
  Draškovič Ferdinand ; V190  Gugutsidze George
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 18, No. 2 (2010), s.13-18
  drevené nosné prvky reinforcement vystužené plasty
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Využitie dreva v stavebníctve a architektúre
  Draškovič Ferdinand ; V190 
  Eurostav . roč.15, č.7-8 (2009), s.6-8
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Experimentálne overenie vlastností drevených nosníkov vystužených uhlíkovými pásmi
  Draškovič Ferdinand ; V190 
  Drevo. Surovina 21.storočia v architektúre a stavebníctve : . s.49-52
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Drevená nosná konštrukcia Športovej haly v Žiline
  Draškovič Ferdinand ; V190  Sandanus Jaroslav ; V190 Sógel Kristián ; V190
  Materiály pro stavbu . Roč.15, č.3 (2009), s.54-56
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Skúšanie drevených lamelových nosníkov vystužených uhlíkovými pásmi
  Draškovič Ferdinand ; V190 
  Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009 : . s.201-209
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Analýza pôsobenia drevených lepených lamelových nosníkov
  Draškovič Ferdinand ; V190  Ivánková Oľga ; V250 Gugutsidze George
  70 rokov SvF STU : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Závislosť vlastností lepených vystužených nosníkov od variability a ortotropie dreva
  Draškovič Ferdinand ; V190  Gugutsidze George Ivánková Oľga ; V250
  Teoretické a konštrukčné problémy oceľových a drevených konštrukcií a mostov : . s.37-42
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article