Search results

 1. Prehodnotenie parametrov injekčnej clony na vodnom diele Vlčia Dolina
  Václavik Patrik ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152080
  diplomová práca
  book

  book

 2. Analýza anomálií hladinového režimu v pozorovacích objektoch priehrady Rozgrund
  Kovaľ Frederik ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 08.06.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152075
  diplomová práca
  book

  book

 3. Analýza problémov priehrad malých vodných nádrží
  Muranský Rastislav ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 03.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144653
  diplomová práca
  book

  book

 4. Vodné dielo Palcmanská Maša – prehodnotenie parametrov injekčnej clony
  Hmirak Miroslav ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139405
  diplomová práca
  book

  book

 5. Vplyv dlhodobej prevádzky VD Orava na bezpečnosť priehrady
  Hrivnák Martin ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137809
  diplomová práca
  book

  book

 6. Bezpečnosť vodného diela Ružín I z pohľadu dlhodobej prevádzky
  Moskal Marek ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125356
  diplomová práca
  book

  book

 7. Posúdenie bezpečnosti priehrady Vyšná Rybnica
  Kvaššay Martin ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125401
  diplomová práca
  book

  book

 8. Analýza problémov priehrad malých vodných nádrží.
  Hlubina Peter ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 13.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125400
  diplomová práca
  book

  book

 9. Vplyv dlhodobej prevádzky VD Palcmanská Maša na bezpečnosť priehrady
  Blahová Eva ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109430
  diplomová práca
  book

  book

 10. Vplyv prevádzky MVE Tekov na hladinový režim podzemných vôd
  Škvarka Juraj ; 010150  Bednárová Emília (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 11.06.2015 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109414
  diplomová práca
  book

  book