Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu21549 ddz^"
 1. Posúdenie filtračnej stability ochranných hrádzí Ondavy
  Mackovjak Peter ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 27.08.2020 ; stavebníctvo ; D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133888
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Klenbový účinok a riziko hydraulického potrhania tesniaceho jadra sypaných hrádzí
  Bakeš Martin ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; 26.08.2019 ; 5.1.6. vodné stavby ; D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133890
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 3. Filtračné problémy nízkych vzdúvacích objektov na tokoch
  Škvarka Juraj ; 010150  Bednárová Emília ; 010150 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; 26.08.2019 ; 5.1.6. vodné stavby ; D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133940
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 4. Aplikácia metód umelej inteligencie pri riešení hydrotechnických problémov
  Kelčík Stanislav ; V170  Bednárová Emília ; V150 (rec.) Hodák Tomáš (rec.) Bačík Martin (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 131 s.
  ISBN 978-80-227-4508-6
  umelá inteligencia hydrotechnické výpočty Gabčíkovo - Nagymaros riadenie dispečerské
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 5. Vplyv geotechnických faktorov na bezpečnosť nízkych sypaných hrádzí z pohľadu technicko-bezpečnostného dohľadu
  Kasana Andrej ; V  Bednárová Emília (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 25.08.2014 ; 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75747
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 6. Príspevok k metodickému prístupu hodnotenia pozitívnych a negatívnych účinkov vodárenských nádrží na životné prostredie : Dizertačná práca
  Marikovičová Andrea  Bednárová Emília (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  SVF ; . - 140 s
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering environment environment water reservoir multikriteriálna analýza životné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75748
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 7. Nové prístupy riešenia nestacionárneho režimu prúdenia priesakových vôd hrádzami vodných stavieb : Dizertačná práca
  Mészáros Tibor  Bednárová Emília (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 118 s
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75749
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 8. Matematické metódy a ich aplikácia v činnosti technicko-bezpečnostného dohľadu vodných stavieb : Dizertačná práca
  Hakáč Ján  Bednárová Emília (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2009
  SVF ; . - 133 s
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75746
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book