Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu22223 ask^"
 1. Konštrukcie v architektúre : vonkajšie a vnútorné omietky, monolitické obklady a zatepľovacie systémy / aut. Erik Jakeš ; rec. Imrich Mikolai, Klára Szomolányiová
  Jakeš Erik ; 010180  Mikolai Imrich ; 010180 (rec.) Szomolányiová Klára (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2022 . - 91 s.
  ISBN 978-80-227-5180-3
  vonkajšie omietky vnútorné omietky omietky monolitické obklady kontaktné zatepľovacie systémy KZS
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR3110
  SVF3000
  Konštrukcie v architektúre

  book

 2. Protipožiarna bezpečnosť budov I. : požiarne riziko a stavebné konštrukcie – návody na cvičenia. Doplnené a upravené vydanie [elektronický zdroj]
  Mikolai Imrich ; 010180  Palková Adela ; 010180 (rec.) Tkáč Ján (rec.) Lacová Zuzana
  2. dopl. vyd.
  Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2021 . - CD-ROM, 170 s.
  ISBN 978-80-7623-079-8
  požiarna bezpečnosť požiarne riziko návody na cvičenia
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 3. Protipožiarna bezpečnosť budov I. : požiarne riziko a stavebné konštrukcie - návody na cvičenia [elektronický zdroj]
  Mikolai Imrich ; 010180  Palková Adela ; 010180 (rec.) Tkáč Ján (rec.) Kašuba Milan
  1. vyd.
  Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2020 . - CD-ROM, 107 s.
  ISBN 978-80-7623-054-5
  protipožiarna bezpečnosť budov požiarne riziko stavebné konštrukcie
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 4. Navrhovanie sadrokartónových konštrukcií z hľadiska zvukovej izolácie, tepelnej ochrany a požiarnej bezpečnosti budov
  Tomašovič Peter ; V180  Beťko Bohumír ; V180 Mikolai Imrich ; V180 Olbřímek Juraj ; V180 Jakeš Erik ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003 . - 207 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-1842-4
  tepelná ochrana zvuková izolácia požiarna bezpečnosť sadrokartónova konštrukcia
  skriptá
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF10000
  book

  book

 5. Protipožiarna ochrana budov
  Mikolai Imrich ; V180 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2002 . - 66 s
  ISBN 80-227-1812-2
  požiar horenie stupeň horľavosti požiarne úseky
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 6. Požiarna bezpečnosť stavieb : Návody na cvičenia
  Mikolai Imrich ; V180  Olbřímek Juraj ; V180
  1.vyd.-2.dotlač
  Bratislava : STU v Bratislave, 1999 . - 147 s.,tab.,schémy 7 príl.
  ISBN 80-227-1185-3
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF16000
  book

  book

 7. Požiarna bezpečnosť stavieb : Návody na cvičenia / [aut]Mikolai,Imrich;Olbřímek,Juraj
  Mikolai Imrich ; V180  Olbřímek Juraj ; V180
  1.vyd.dotlač
  Bratislava : STU v Bratislave, 1996 . - 147 s 7 príl
  ISBN 80-227-0906-9
  bezpečnosť požiarna
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  SVF3000
  book

  book

 8. Požiarna bezpečnosť stavieb : Návody na cvičenia / [aut] Mikolai,Imrich; Olbřímek,Juraj
  Mikolai Imrich ; V180  Olbřímek Juraj ; V180 Balog Karol (rec.) Bebčák Petr (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1993 . - 147 s. [13,073 AH] 7 príl.
  ISBN 80-227-0606-X
  skriptá
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3000
  book

  book

 9. Ateliérová tvorba I,II : Stavebné úpravy vo výkresoch pozemných stavieb
  Kollárik Ĺudovít  Mikolai Imrich ; V180 Vadócz Š
  Bratislava : STU v Bratislave, 1991 . - 79 s
  ISBN 80-227-0456-3
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.