Search results

 1. Číslicové obvody : Príručka na cvičenia
  Kulla Peter ; E030  Mika Fedor ; E210
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003 . - 98 s
  ISBN 80-227-1833-5
  elektronika číslicové obvody
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI64100
  FIIT1000
  book

  book

 2. Televízna technika : Príručka na cvičenia
  Kulla Peter ; E030  Ševčík Pavel
  4.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2001 . - 359 s
  ISBN 80-227-1495-X
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2100
  book

  book

 3. Televízna technika : Príručka na cvičenia / [aut.] řevčík,Pavol; Kulla,Peter
  Kulla Peter ; E030  Ševčík Pavel
  3.prep.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1994 . - 359 s
  ISBN 80-227-0684-1
  skriptá
  (1) - skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI20100
  book

  book

 4. Televízna technika : Príručka na cvičenia / [aut.] řevčík,Pavol; Kulla,Peter
  Kulla Peter ; E030  Ševčík Pavel
  2.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 210 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Aktuálne problémy rádioelektroniky. Časť 5.: Aplikácie mikropočítačov v spotrebnej elektronike. Aktuálne problémy zvukovej a obrazovej techniky : Učebný text pre PGŠ / [aut.] Korbeľ,Peter; Paško,Miroslav; Kulla,Peter
  Kulla Peter ; E030  Paško Miroslav ; E230 Korbeľ Peter
  Bratislava : STU v Bratislave, 1988 . - 353 s
  snímacie sústavy mikropočítače snímače CCD spracovanie obrazu kódovanie obrazov
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Televízna technika : Príručka k cvičeniam / [aut.]Ševčík,Pavol; Kulla,Peter
  Kulla Peter ; E030  Ševčík Pavel
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1981 . - 210 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book