Search results

 1. Automatizované meracie pracovisko na meranie rozloženia intenzity svetla v blízkom a ďalekom poli čela vláknového vlnovodu s využitím kamery CCD : Výskumná správa kontrolovanej etapy VÚ III-7-7/03/1 Šírenie elektromagnetických vĺn optickými vláknami
  Kulla Peter ; E030  Šumichrast Ľubomír ; E250
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1989 . - 115 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Meranie profilu indexu lomu optických vlákien invernou metódou blízkeho refraktovaného poľa : II. časť výskumnej správy kontrolivateľnej etapy VÚ č. III-7-7/03-1 "Šírenie elektromagnetických cĺn optického pásma dielektrickými vlnovodmi"
  Kulla Peter (Research team head) ; E030  Jasenek Jozef ; E040 Hušek Štefan ; E250 Šumichrast Ľubomír ; E250 Chikán Sergej
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1990 . - 17 s
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book