Search results

 1. Diagnostika a rekonštrukcie dopravných stavieb
  Bačová Katarína ; V120  Gschwendt Ivan ; V120 Zuzulová Andrea ; V120
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 163 s
  ISBN 978-80-227-3549-0
  diagnostika diagnostics poruchy vozoviek pavement failure rovnosť vozoviek equality road meracie prístroje measuring instruments meracie zariadenie measuring devices
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF11100
  book

  book

 2. Mechanika vozoviek : návody na cvičenia
  Gschwendt Ivan ; V120  Bačová Katarína ; V120 Bartošová Ľudmila ; V120 Zuzulová Andrea ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 113 s.
  ISBN 978-80-227-2921-5
  dopravné zaťaženie cestná vozovka klimatické podmienky podložie napätia a pretvorenia Laymed
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF6100
  Mechanika vozoviek

  book

 3. Kvalita pozemných komunikácií I. : Skúšky materiálov na stavbu ciest
  Gschwendt Ivan ; V120  Bačová Katarína ; V120 Grünner Karol ; V121 Staňo Rudolf
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003 . - 200 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-1963-3
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF17100
  book

  book

 4. Systémy hospodárenia s vozovkami / [aut]Gschwendt,Ivan
  Gschwendt Ivan ; V120 
  Bratislava : STU v Bratislave, 1994 . - 123 s
  ISBN 80-227-0721-X
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF10100
  book

  book

 5. Mechanika vozoviek : Návody na cvičenia / [aut]Gschwendt,I.;Bačová,K.;Staňo,R
  Gschwendt Ivan ; V120  Bačová Katarína ; V120 Staňo Rudolf
  Bratislava : STU v Bratislave, 1992 . - 75 s
  ISBN 80-227-0481-4
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3100
  book

  book

 6. Mechanika vozoviek : Navrhovanie vozoviek cestných komunikácií / [aut]Poliaček,Ivan;Gschwendt,Ivan
  Poliaček Ivan  Gschwendt Ivan ; V120
  1.preprac.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 243 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF29200
  book

  book

 7. Mechanika vozoviek : Navrhovanie netuhých vozoviek pozemných komunikácií
  Poliaček Ivan  Gschwendt Ivan ; V120
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1983 . - 201 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2100
  book

  book