Search results

Records found: 16  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu22473 ddz^"
 1. Využitie satelitných snímok vlhkosti pôdy v hydrologickom modelovaní
  Kubáň Martin ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 05.08.2022 ; stavebníctvo ; D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152569
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Zmeny územného výparu vo vybraných povodiach Slovenska
  Keszeliová Anita ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 13.12.2022 ; stavebníctvo ; D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145691
  dizertačná práca
  book

  book

 3. Modelovanie povrchového odtoku a vodnej erózie pre hodnotenie účinnosti protieróznych opatrení pri zmene klímy
  Látková Tamara ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 14.08.2020 ; stavebníctvo ; D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133918
  dizertačná práca
  book

  book

 4. Modelovanie tvorby sústredeného odtoku a eróznych rýh pre hodnotenie efektivity protipovodňových opatrení
  Nosko Radovan ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 14.08.2020 ; poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; D-KRAJ4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128003
  dizertačná práca
  book

  book

 5. Úlohy vodárenských spoločností v období adaptácie na zmenu klímy
  Lukáč Zsolt ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; 16.08.2018 ; 5.1.6. vodné stavby ; D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133891
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 6. Modelovanie zrážkovo-odtokových procesov v podmienkach meniacich sa klimatických pomerov
  Sleziak Patrik ; 010160  Szolgay Ján ; 010160 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; 16.08.2017 ; 5.1.6. vodné stavby ; D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133919
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 7. Zrážkovo-odtokové modelovanie pre frekvenčnú analýzu prietokov
  Valent Peter ; V160  Szolgay Ján (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 25.08.2014 ; 677
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering zrážkovo-odtokové modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78588
  dizertačná práca
  (1) - monografia
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 8. Modelovanie úhrnov zrážok na povodí pre frekvenčnú analýzu prietokov : Dizertačná práca
  Výleta Roman ; V160  Szolgay Ján (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013 . - 123 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 9. Prietokové vlny pre dimenzovanie retenčných priestorov na malých povodiach : Dizertačná práca
  Spál Peter  Szolgay Ján (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  SVF ; . - 176 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 10. Modelovanie úhrnov zrážok na povodí pre frekvenčnú analýzu prietokov
  Výleta Roman ; V160  Szolgay Ján (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering continual simulation kontinuálna simulácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76192
  dizertačná práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.