Search results

 1. Návrh systému nakladania s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v Bratislave - mestská časť Rača
  Masár Matej ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 05.06.2018 ; Degreee discipline : 6.1.11. krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=140365
  diplomová práca
  book

  book

 2. Návrh zberného dvora komunálneho odpadu
  Erneková Alexandra ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; Date of acceptation : 15.06.2017 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Degree program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=128881
  diplomová práca
  book

  book

 3. Využitie biomasy na energetické účely
  Luptáková Natália ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2016 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby ; Degree program : I-SNOU

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117059
  diplomová práca
  book

  book

 4. Návrh sanácie environmentálnej záťaže
  Majliš Dávid ; 010280  Škultétyová Ivona (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2015 ; Degreee discipline : 6.1.11. krajinárstvo ; Degree program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113480
  diplomová práca
  book

  book

 5. Nakladanie s komunálnym odpadom a riziková analýza
  Ozaňaková Anna ; V  Škultétyová Ivona (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning landfill riziková analýza skládkovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100543
  diplomová práca
  book

  book

 6. Zberný dvor Zlaté Klasy - návrh efektívnejšej prevádzky
  Mészárosová Monika ; V  Škultétyová Ivona (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 580
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning proposal waste odpad návrh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101522
  diplomová práca
  book

  book

 7. Nakladanie s odpadmi z potravín
  Kendrová Daniela ; V  Škultétyová Ivona (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Hydraulic and Water Resources Engineering waste food waste management odpad odpadové hospodárstvo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91866
  diplomová práca
  book

  book

 8. Návrh skládky komunálneho odpadu
  Zelenák Marcel ; V  Škultétyová Ivona (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Landscaping and Landscape Planning landfill zariadenie objekt komunálny odpad skládka odpadov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94359
  diplomová práca
  book

  book

 9. Návrh uzavretia a rekultivácie skládky komunálneho odpadu
  Staník Viliam ; V280  Škultétyová Ivona (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  krajinárstvo a krajinné plánovanie Landscaping and Landscape Planning landfill komunálny odpad skládka odpadov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85460
  diplomová práca
  book

  book

 10. Návrh recyklačného centra na zhodnocovanie odpadov a DS
  Breza Michal ; V  Škultétyová Ivona (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic and Water Resources Engineering waste reduction recovery redukcia zhodnocovanie odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68844
  diplomová práca
  book

  book