Search results

 1. Reverzná logistika odpadového hospodárstva
  Trošanová Mária ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 26.08.2020 ; Degreee discipline : stavebníctvo ; Degree program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152823
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Využitie multikriteriálnej analýzy pre udržateľnosť vodohospodárskych systémov
  Dubcová Mária ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; Date of acceptation : 21.08.2019 ; Degreee discipline : 5.1.6. vodné stavby ; Degree program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133936
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 3. Vodný režim skládky komunálneho odpadu : Dizertačná práca
  Galbová Kristína ; V280  Škultétyová Ivona (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013 . - 132 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 4. Eliminácia vplyvov skládok tuhého odpadu na životné prostredie : Dizertačná práca / [aut]Škultétyová,Ivona
  Škultétyová Ivona ; V280 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 1994 . - 145 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1000
  book

  book