Search results

Records found: 35  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu22881 xcla^"
 1. Galéria IV Kartografov na území Slovenskej republiky
  Čižmár Jozef ; V210  Bartaloš Július ; V210
  Historické mapy :
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=278921
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Land cover map of Europe at scale 1:5 000 000
  Čižmár Jozef ; V210  Feranec Ján Soukup Tomáš Šafár Jozef Kontra Pavol
  From Pole to Pole 2013 [elektronický zdroj] : . s.[9] p.
  Európa Europe land cover land cover tématická mapa thematic map topografická báza topographic base
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 3. 250. Výročie univerzitného technického vzdelávania na Slovensku
  Čižmár Jozef ; V210  Fencík Róbert ; V210
  20. slovenské geodetické dni [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  Samuel Mikovíni Samuel Mikovíni
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. Kartometrická analýza topografických máp
  Čižmár Jozef ; V210 
  Aktivity v kartografii 2012 venované pamiatke Ing.Jána Pravdu,DrSc. : . s.29-33
  accuracy determination of planimetric elements cartometric analysis kartometrická analýza presnosť určenia polohopisných prvkov topografická mapa topographic map
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 5. Vývoj v oblasti kartografie a geoinformatiky na Slovensku za posledných 20 rokov
  Feranec Ján  Čižmár Jozef ; V210 Kontra Pavol
  Geodetický a kartografický obzor . Roč. 57 (99), č. 8 (2011), s. 173-179
  kartografický výskum map production research in cartography tuition of cartography tvorba mapy výučba kartografie
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Kartografická vizualizácia obsahu povodňových máp
  Čižmár Jozef ; V210  Fencík Róbert ; V210 Štefunda Pavol
  Kartografia a geoinformatika vo svetle dneška : . s.57-65
  flood maps map language mapový jazyk povodňové mapy visualization vizualizácia
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 7. Činnosť Medzinárodnej kartografickej asociácie (abstract)
  Čižmár Jozef ; V210 
  18. slovenské geodetické dni : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 8. Činnosť Medzinárodnej kartografickej asociácie
  Čižmár Jozef ; V210 
  18. slovenské geodetické dni : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 9. Analýza presnosti digitálneho modelu reliéfu
  Čižmár Jozef ; V210 
  Geodetická a kartografická podpora protipovodňovej ochrany : . s.7-13
  digital elevation model digitálny model reliéfu flood protection interpolácie interpolations protipovodňová ochrana
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  BED
  article

  article

 10. Možnosti kartografickej interpretácie štatistických údajov
  Čižmár Jozef ; V210  Gasparik Zoltán
  Aktivity v kartografii 2010 : . s.25-31
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article