Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu2310 ddz^"
 1. Výpočty elektrónovej štruktúry vybraných nekryštalických systémov rekurzívnou metódou : Kand.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 11.02.1992 / [aut.] Varga,řtefan, Ing.; Škol. Krempaský,Július
  Varga Štefan ; C7270  Krempaský Július (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1991 . - 138 s : príl
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Chemické časopriestorové štruktúry v elektrickom a magnetickom poli : Kand.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 11.12.1989 / [aut.] Smrčinová,Miroslava, Ing.; Škol. Krempaský,Július
  Smrčinová Miroslava  Krempaský Július (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1989 . - 94 s Autoref.1989, 19 s
  chemické oscilácie
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Transport tepla a vlhkosti v keramike v procese vysušovania : Kand.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 14.01.1987 / [aut.] Lukovičová,Jozefa, Ing.; Škol. Krempaský,Július
  Lukovičová Jozefa ; V240  Krempaský Július (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1986 . - 90 s : príl.4 s + Autoref.1986, 20 s
  fyzika kondenzovaných látok akustika disperzné materiály
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Elektrónová štruktúra niektorých sklotvorných zliatin typu tranzitívny kov - polokov : Kand.diz.práca : V.odb. 11-20-9 : Obh. 02.02.1984 : Projekt I-1-3 / [aut.] Hricovíni,Karol, Ing.; Škol. Krempaský,Július
  Hricovíni Karol  Krempaský Július (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1983 . - 135 s
  experimentálna fyzika fyzika tuhých látok kovové sklá elektrónová štruktúra tuhých látok
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Ramanova a EPR spektroskopia biologických membrán : Kand.diz.práca : V.odb. 11-20-9 : Obh. 03.12.1981 / [aut.] Cirák,Július, Ing.; Škol. Krempaský,Július
  Cirák Július ; E060  Krempaský Július (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1980 . - 101 s Autoref.1980, 15 s
  experimentálna fyzika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Hallov jav v chalkogénnych sklách : Kand.diz.práca : V.odb. 11-20-9 : Obh. 16.09.1981 / [aut.] Milovská,Soňa, Ing.; Škol. Krempaský,Július
  Milovská Soňa ; E140  Krempaský Július (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1980 . - 111 s Autoref.1980, 17 s
  experimentálna fyzika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Fyzikálne vlastnosti nekryštalických tenkých vrstiev GexTe1-x : Kand.diz.práca : V.odb. 11-20-9 : Obh. 14.12.1978 / [aut.] Račanská,Darja, Prom.fyz.; Škol. Krempaský,Július
  Račanská Darja  Krempaský Július (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : SVŠT v Bratislave SvF, 1977
  SVF ; . - 95 s
  experimentálna fyzika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Vplyv všestranného tlaku na elektrickú vodivosť vybraných amorfných polovodičov : Kand.diz.práca : V.odb. 11-20-9 : Obh. 04.03.1976 / [aut.] Zámečník,Jozef, RNDr.; Škol. Krempaský,Július
  Zámečník Jozef  Krempaský Július (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1975 . - 93 s
  experimentálna fyzika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Vplyv vlhkosti na tepelné a elektrické vlastnosti niektorých elektrotechnikých materiálov : Kand.diz.práca : V.odb. 11-20-5 : Obh. 03.11.1975 / [aut.] Pham Gia Cuu, Ing.; Škol. Krempaský,Július
  Pham Gia Cuu  Krempaský Július (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1975 . - 106 s
  experimentálna fyzika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Polovodičové vrstvy CdSe pre tenkovrstvový tranzistor : Kand.diz.práca : V.odb. 26-10-9 : Obh. 14.03.1973 / [aut.] Adamčík,Ivan, Ing.; Škol. Krempaský,Július
  Adamčík Ivan  Krempaský Július (Thesis advisor) ; E150
  Praha : Tesla Výskumní ústav pro sdělovací techniku A.S.Popova, 1971 . - 101 s
  elektronika a vákuová technika
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.