Search results

 1. Dynamické merania a systémová identifikácia mostov s využitím interferometrického radaru
  Lamperová Katarína ; 010250  Sokol Milan ; 010250 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; Date of acceptation : 27.08.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : D-APLME4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138919
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Dynamic Tests for System Identification of Bridges
  Venglár Michal ; 010250  Sokol Milan ; 010250 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 16.08.2018 ; Degreee discipline : 5.1.7. aplikovaná mechanika ; Degree program : D-APLME4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120088
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 3. Mechanický model ľudskej chrbtice v MKP
  Tješšová Mária ; 010220  Sokol Milan ; 010250 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 23.08.2018 ; Degreee discipline : 9.1.9. aplikovaná matematika ; Degree program : D-APLMA4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120085
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 4. Program pre nelineárnu analýzu ŽB rámových konštrukcií s vplyvom šmyku
  Krchňák Michal ; 010250  Sokol Milan (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; Date of acceptation : 26.08.2015 ; Degreee discipline : 5.1.7. aplikovaná mechanika ; Degree program : D-APLME4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94159
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 5. Vplyv dynamických účinkov na určovanie charakteristík podložia a konštrukcií : Dizertačná práca
  Konečná Lenka ; V250  Sokol Milan (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013 . - 136 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book