Search results

 1. Príspevok k riešeniu problémov lomovej mechaniky
  Turis Matúš ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; Date of acceptation : 25.08.2021 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : D-APLME4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145700
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Experimentálna a numerická analýza súčiniteľov vonkajšieho tlaku vetra na výškové budovy
  Medvecká Soňa ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 15.08.2018 ; Degreee discipline : 5.1.7. aplikovaná mechanika ; Degree program : D-APLME4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112099
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 3. Príspevok k riešeniu lomových charakteristík
  Kováčiková Janka ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; Date of acceptation : 25.08.2016 ; Degreee discipline : 5.1.7. aplikovaná mechanika ; Degree program : D-APLME4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102508
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book