Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu23780 ask^"
 1. Nové metódy priameho odhadu návrhových prietokov a zrážok pre dimenzovanie vodohospodárskych stavieb z dostupných pozorovaní :
  Kohnová Silvia ; V160  Szolgay Ján ; V160 Gaál Ladislav Hlavčová Kamila ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-227-2687-0
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. Nové štatistické metódy odhadu návrhových prietokov a zrážok pre dimenzovanie hydrotechnických stavieb : hydroinformatika
  Szolgay Ján ; V160  Kohnová Silvia ; V160 Hlavčová Kamila ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - CD-ROM
  ISBN 80-227-2567-6
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1000
  book

  book

 3. Hydrológia : Odtokový proces a hydrológia povrchových vôd
  Szolgay Ján ; V160  Dzubák Milan Hlavčová Kamila ; V160 Kohnová Silvia ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2004 . - 310 s
  ISBN 80-227-2184-0
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF3000
  book

  book

 4. Nové teórie tvorby odtoku v povodiach v opatreniach protipovodňovej ochrany
  Hlavčová Kamila ; V160  Szolgay Ján ; V160 Kohnová Silvia ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 5. Vybrané problémy navrhovania poldrov v protipovodňovej ochrane
  Szolgay Ján ; V160  Kohnová Silvia ; V160 Hlavčová Kamila ; V160 Bačík Martin
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 6. Určovanie návrhových maximálnych ročných prietokov pre potreby projektovania vodohospodárskych stavieb
  Kohnová Silvia ; V160  Szolgay Ján ; V160 Hlavčová Kamila ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 7. Hydrológia : Odtokový proces a hydrológia povrchových vôd
  Szolgay Ján ; V160  Dzubák Milan Hlavčová Kamila ; V160 Kohnová Silvia ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 2002
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 8. Ochrana a organizácia povodia. : Návody na cvičenia / [aut]Heinige,V.;Hlavčová,K.;Bacúrik,I
  Hlavčová Kamila ; V160  Heinige Vladimír ; V160 Bacúrik Igor
  Bratislava : STU v Bratislave, 1995 . - 225 s
  ISBN 80-227-0747-3
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF7000
  book

  book

 9. Hydrológia : Odtokový proces a hydrológia povrchových vôd / [aut]Szolgay,J.;Dzubák,M.;Hlavčová,K
  Szolgay Ján ; V160  Dzubák Milan Hlavčová Kamila ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave, 1994 . - 277 s.
  ISBN 80-227-0641-8
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF8000
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.