Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu23780 dbp^"
 1. Vývoj dnových sedimentov v prívodnom kanáli VD Gabčíkovo
  Virág Pavel ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 15.06.2022 ; stavebníctvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149740
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=EC9507141B5FF6F04200CBC822A1
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Protierózne a protipovodňové opatrenia v pozemkových úpravách
  Kohutová Tatiana ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (Thesis advisor)
  2021
  SVF ; 15.06.2021 ; poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; B-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=149766
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9F4BAE23A344452BBD8A49F49028
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Posúdenie vplyvu odlesnenia na odtokové procesy v horských povodiach
  Liová Anna ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (Thesis advisor)
  2019
  SVF ; 11.06.2019 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137322
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=C6063C7B07FFACC0404BEB26C0CD
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Návrh protieróznych opatrení v lokalite obce Vrbovce
  Mrva Marek ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; 20.06.2017 ; 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117265
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=DF52132090966663187DE7F290DD
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Modelovanie vodnej hodnoty snehu na vybranom horskom povodí
  Kubáň Martin ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 21.06.2016 ; 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107948
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=B0ECE52FE577B8B958C967E96922
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Návrh protieróznych a krajinno-inžinierskych opatrení v povodí
  Schreinerová Simona ; 010160  Hlavčová Kamila (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; 23.06.2015 ; 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116463
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=A1BE4CBC10A6410E2ED4718DE444
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh protieróznych a krajinno-inžinierskych opatrení v povodí
  Labat Marija Mihaela ; 010160  Hlavčová Kamila (Thesis advisor)
  2015
  SVF ; 23.06.2015 ; 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104158
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=A1BE4CBC10A6410E2CD7708DE444
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Posúdenie erózie pôdy a návrh protieróznych opatrení na vybranom povodí
  Berec Andrej ; V  Hlavčová Kamila (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; 24.06.2014 ; 985
  protierózne opatrenia erózia pôdy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103705
  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=82386B00AE44A4A3DDBD1DC7375F
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Návrh protieróznych opatrení na vybranom povodí
  Klenovičová Edita ; V  Hlavčová Kamila (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering water erosion protierózne opatrenia vodná erózia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76467
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Posúdenie vplyvu zmeny klímy na odtokové procesy v povodí
  Spálová Lucia ; V  Hlavčová Kamila (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67884
  bakalárska práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.