Search results

Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu23780 ddz^"
 1. Posúdenie vplyvu manažmentu krajiny na ekosystémové služby pôdy
  Kudrnová Lenka ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 22.08.2022 ; poľnohospodárstvo a krajinárstvo ; D-KRAJ4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120071
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Posúdenie vplyvu zmeny využitia územia na návrhové prietoky v povodiach
  Labat Marija Mihaela ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (Thesis advisor)
  2022
  SVF ; 13.12.2022 ; stavebníctvo ; D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145989
  dizertačná práca
  book

  book

 3. Detekcia zmien hydrometeorologických časových radov na Slovensku v podmienkach klimatickej zmeny
  Ďurigová Mária ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (Thesis advisor)
  2020
  SVF ; 14.08.2020 ; stavebníctvo ; D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138931
  dizertačná práca
  book

  book

 4. Hodnotenie zmeny snehovej pokrývky na Slovensku v posledných desaťročiach
  Kotríková Katarína ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; 23.08.2018 ; 6.1.11. krajinárstvo ; D-KRAJ4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94127
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 5. Modelovanie eróznych a transportných procesov v povodiach Slovenska
  Studvová Zuzana ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (Thesis advisor)
  2017
  SVF ; 30.08.2017 ; 5.1.6. vodné stavby ; D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133922
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 6. Parametrizácia zrážkovo-odtokových modelov pre modelovanie odtoku v podmienkach zmeny klímy
  Rončák Peter ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (Thesis advisor)
  2016
  SVF ; 18.08.2016 ; 6.1.11. krajinárstvo ; D-KRAJ4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94128
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 7. Analýza využitia hybridných dátovo riadených modelov pre predpovede hydrologických veličín
  Bezák Juraj ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (rec.) Bárek Viliam (rec.) Húska Dušan (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 98 s.
  ISBN 978-80-227-4460-7
  dátovo-riadené modely vzorkovanie ensemblové modely
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 8. Odhad charakteristík povodňového potenciálu krajiny a predpovedanie prietokov pomocou metód umelej inteligencie : Dizertačná práca
  Šimor Viliam  Hlavčová Kamila (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  SVF ; . - 149 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 9. Posúdenie vplyvu zmeny klímy na odtokové procesy na Slovensku : Dizertačná práca
  Štefunková Zuzana ; V170  Hlavčová Kamila (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013 . - 132 s
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 10. Posúdenie vplyvu využitia územia na odtokové procesy v povodí : Dizertačná práca
  Bulantová Marcela  Hlavčová Kamila (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 159 s
  vodohospodárske inžinierstvo Water Resources Engineering land use change zmena využívania územia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75733
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.