Search results

 1. Určenie konštrukčných parametrov sekundárnej časti multiplikátora pre WJ technológie : Kandidátska dizertačná práca : Obs. Využitie technológie kvapalinového energolúča. Písomná práca k odbornej skúške z ašpirantského minima : V.odb. 23-03-9/b : Obh. 4.2.1993 / [aut.] Krajný,Zdenko
  Krajný Zdenko ; J240 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 1992 . - 200 s : Príloha
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0001
  book

  book