Search results

 1. Ekonomická analýza podniku / aut. Mária Homokyová, Jozef Sablik, Viktória Talnagiová
  Homokyová Mária ; 064000  Sablik Jozef Talnagiová Viktória
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2020 . - 98s.
  ISBN 978-80-8096-268-5
  ekonomická analýza výkonnosť podniku
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Tvorba a využitie informačnej bázy normatívneho typu
  Sablik Jozef ; M4000  Čambál Miloš ; M4000 Horňák František ; M4000 Šrubařová Ružena ; M300
  Bratislava : STU v Bratislave, 2001 . - 222 s
  ISBN 80-227-1625-1
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 3. Navrhovanie a výstavba strojární : Návody na cvičenia / [aut.]Jozef Sablik, Ondrej Strnád
  Sablik Jozef ; M4000  Strnád Ondrej
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1989 . - 243 s
  Strojárne navrhovanie a výstavba
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF29100
  book

  book

 4. Ergonómia : Návody na cvičenia / [aut.]Jozef Sablik, Ľubomíra Buranská
  Sablik Jozef ; M4000  Buranská Ľubomíra
  1. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987 . - 197 s
  ergonómia cvičenia
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  MTF55111
  book

  book

 5. Navrhovanie a výstavba strojární / [aut.]Jozef Sablik
  Sablik Jozef ; M4000 
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986 . - 194 s
  Strojárne navrhovanie a výstavba
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF36100
  book

  book

 6. Ergonómia / [aut.] Sablik,Jozef
  Sablik Jozef ; M4000 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1984 . - 213 s
  Práca-postupy pracovné
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1001
  book

  book

 7. Ergonómia
  Sablik Jozef ; M4000 
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1984 . - 213 s
  ergonómia
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  (1) - xxx
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF67120
  book

  book