Search results

 1. Progresívne smery rozvoja riadenia (managementu) strojárskych podnikov v podmienkach trhového hospodárstva : Časť II - Metodika projektovania organizačných štruktúr riadenia strojárskych podnikov
  Marko J  Bubánová Miroslava Čambál Miloš ; M4000 Dobrotka Róbert ; M Doubková Eva ; M190 Holková Andrea ; M4000 Mulíková Dagmar ; M Sablik Jozef ; M4000 Sakál Peter ; M4000 Štrpka Alexander ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1992
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 2. Profesiografická analýza bezpečnosti práce
  Sablik Jozef ; M4000  a kol.
  Bratislava, 1991 . - 49 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 3. Zdokonaľovanie koncepčného riadenia rozvoja výrobných odborov a usporiadania VTZ strojárskych podnikov : Záverečná správa SPEV 903 333 201.02
  Sablik Jozef ; M4000 
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF, 1990 . - 83 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 4. Komplexná automatizácia vybraných strojárskych závodov RVT 77 285 1110
  Sablik Jozef ; M4000 
  Trnava : Strojárskotechnologická fakulta, 1987 . - 34 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 5. Zdokonalenie koncepčného riadenia rozvoja výrobných odborov a usporiadania výrobno-technickej základne strojárskej VHJ : Čiastková úloha SPEV 903 333 201.02. Priebežná správa / [aut.]Doc.Ing.CSc.Jozef Sablik
  Sablik Jozef ; M4000 
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KASRVP, 1987 . - 84 s
  VHJ správy výskumné
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 6. Využitie matematických modelov v kapacitných prepočtoch a pri optimalizácii rozvoja výrobnej základne VHJ ZTS
  Sablik Jozef ; M4000  Štrpka Alexander ; M190
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1986 . - 72 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book