Search results

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie systému pracovnej stimulácie v podniku
  Žundálková Brigita ; 064000  Sablik Jozef ; 064000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129397
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Sociálne aspekty zvyšovania výkonnosti podniku
  Chudá Martina ; 064000  Sablik Jozef ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=121045
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh zdokonalenia systému riadenia zásob a skladového hospodárstva v podniku
  Kováčik Samuel ; 064000  Sablik Jozef ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112333
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Racionalizácia systému plánovania údržby výrobných zariadení
  Brigant Patrik ; 064000  Sablik Jozef (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 24.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102556
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie pracovného prostredia v podniku
  Trokanová Michaela ; M  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 175 . - 56s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management workplace pracovné prostredie zdravotné riziká
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102528
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh racionalizácie vybraného pracoviska údržby
  Tánczos Marián ; M  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 175 . - 58s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management maintenance podnik údržba racionalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94556
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh racionalizácie systému plánovania údržby výrobných zariadení
  Mahaj Ondrej ; M  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 175 . - 46s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management software maintenance zariadenie údržba softvér
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112378
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zvýšenie úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v podniku
  Krajčíková Erika ; M  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant pracovný úraz bezpečnosť práce prevencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79023
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zlepšenie pracovného prostredia pracoviska
  Šild Jozef ; M  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management noise lighting hluk osvetlenie pracovné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78972
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zdokonalenie systému plánovania údržby výrobných zariadení
  Hrobárová Lenka ; M  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management planning maintenance výrobné zariadenia plánovanie údržba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84585
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book