Search results

 1. Návrh inovatívneho modelu manažérstva podniku
  Popik Daniel ; 064000  Sablik Jozef ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138848
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh zdokonalenia systému personálneho manažérstva v podniku
  Pecková Petra ; 064000  Sablik Jozef ; 064000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 06.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138706
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh metodiky optimalizácie výrobného programu podniku
  Hanus Martin ; 064000  Sablik Jozef ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 30.05.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129911
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh pracovného prostredia na vybranom pracovisku podniku
  Vinceová Petra ; 064000  Sablik Jozef ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 29.05.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=129917
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh systému manažérstva uvoľňovania zamestnancov v podniku
  Benešová Renáta ; 064000  Sablik Jozef ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 29.05.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126141
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh racionalizácie systému riadenia údržby v podniku
  Chrapko Martin ; 064000  Sablik Jozef ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 31.05.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127108
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh efektívneho systému získavania zamestnancov
  Lukačovičová Dominika ; 064000  Sablik Jozef ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 31.05.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127084
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh projektu zriadenia podniku dopravných služieb
  Firák Michal ; 064000  Sablik Jozef ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 30.05.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132547
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh racionalizácie technologického postupu výroby karosérie
  Slovák Jaroslav Severín ; 064000  Sablik Jozef ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 01.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119095
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh racionalizácie materiálového toku v podniku
  Pirová Denisa ; 064000  Sablik Jozef ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 30.05.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118511
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book