Search results

 1. Entwurf eines Führungsstils für innovative Unternehmen
  Aschbacher Christine ; 064000  Sablik Jozef (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : D-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91958
  dizertačná práca
  book

  book

 2. Návrh metodiky hodnotenia vplyvu alternatívneho zabezpečenia výroby energiami na výkonnosť priemyselného podniku
  Gejguš Mirko ; 064000  Sablik Jozef ; 064000 (Thesis advisor)
  2017
  MTF ; Date of acceptation : 23.08.2017 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : D-PMA . - 101 s. prílohy

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101466
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. ABWICKLUNGS- UND CONTROLLINGPROZESS BEI DER UMSETZUNG VON GROSSPROJEKTEN
  Marhenke Uwe Max ; 064000  Sablik Jozef ; 064000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 24.08.2016 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : D-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73341
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Racionalizácia materiálového toku s využitím teórie bodu rozpojenia
  Prachniarová Bohušová Drahomíra ; 064000  Sablik Jozef (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 25.08.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : D-PMA . - 116 s., 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UPIM, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91489
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh systému riadenia inovácií v podniku
  Prachniar Eduard ; 064000  Sablik Jozef (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 25.08.2015 ; Degreee discipline : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Degree program : D-PMA . - 128 s.+príl., 1 CD-ROM, autoreferát
  Dizertačná práca (PhD.) - STU MTF v Trnave UPIM, 2015

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80758
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Entwurf der Methodik für die Ermittlung der merkantilen Wertminderung an einem Investitionsgut : dizertačná práca
  Trömner Marc Sven ; M980  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2014 ; Degree program : 199 . - 147s CD + autoreferát
  priemyselné manažérstvo Industrial Management investment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73342
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. ENTWURF VON PRINZIPIEN EINES GLOBALEN ENGINEERINGS UNTER LOKALEN BEDINGUNGEN : dizertačná práca
  Lach Manfred ; M4000  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2014 ; Degree program : 199 . - 125s príl. + CD + autoreferát
  priemyselné manažérstvo Industrial Management globalizácia reinžiniering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64040
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. ENTWICKLUNG UND EINFÜHRUNG VON CONTROLLINGSINSTRUMENTEN FÜR PRIVATE HOCHSCHULAUSBILDUNG : dizertačná práca
  Friedrich Stefan Markus ; M4000  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2014 ; Degree program : 199 . - 170s CD + autoreferát
  priemyselné manažérstvo Industrial Management higher education controlling controlling vysokoškolské vzdelávanie kontroling manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64039
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Interkulturalita manažmentu ako faktor výkonnosti firmy : dizertačná práca
  Holeček Jaroslav ; M4000  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 14.07.2014 ; Degree program : 199 . - 116s príl. + CD + autoreferát
  priemyselné manažérstvo Industrial Management interculturality enterprise performance vzdelávanie manažérov manažment výkonnosť podniku
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55056
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Voľba sústavy motivátorov pre zabezpečenie efektívnosti manažérstva ľudských zdrojov : dizertačná práca
  Ondrušková Otília ; M190  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013 . - 139 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management Management motivation efficiency motivácia ľudské zdroje efektívnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63778
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book