Search results

 1. Vzperná odolnosť kovových prútov a prútových konštrukcií.Aplikácie nových metód z Eurokódov
  Kováč Michal ; V190  Melcher Jindřich (rec.) Vičan Jozef (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 248 s
  ISBN 978-80-227-3681-7
  eurocodes buckling eurokódy vzper
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0500
  book

  book

 2. Stabilita kovových izotropných a ortotropných stien
  Klas Tomáš ; V190  Melcher Jindřich (rec.) Vičan Jozef (rec.) Ďuricová Antónia (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 201 s
  ISBN 978-80-227-3680-0
  stability stabilita
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0500
  book

  book

 3. Prvky kovových konštrukcií
  Voříšek Vladimír  Chladný Eugen Melcher Jindřich
  1. vyd.
  Bratislava : Alfa, 1983 . - 543 s
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0003
  SVF162118
  book

  book