Search results

 1. Návrh hydrostatického systému transmisie
  Fukasová Beáta ; 020060  Krchnár Jozef ; 020060 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133487
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Úprava skúšobného okruhu pre proporcionálne rozvádzače
  Némethy Michal ; 020040  Krchnár Jozef (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.29. energetika ; Degree program : I-HPSZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113229
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Návrh a simulácia uzavretého hydraulického systému pre naviják žeriavu typu offshore.
  Jantolák Ján ; J  Krchnár Jozef (Thesis advisor) ; J170
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 55
  hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia Hydraulic and Pneumatic Machines and Equipment žeriav
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112711
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Rekonštrukcia hydrostatického pohonu regulačného uzáveru výtoku č.7 plavebnej komory SVD Gabčíkovo - Nagymaros
  Horňák Samuel ; J  Krchnár Jozef (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Hydraulic and Pneumatic Machines and Equipment MATLAB MATLAB MATLAB MATLAB hydrostatický pohon rekonštrukcia Gabčíkovo - Nagymaros Gabčíkovo - Nagymaros hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94994
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh rekonštrukcie hydraulicko-mechanického pohonu regulačného uzáveru výtoku plavebnej komory VD Gabčíkovo
  Dvonč Ondrej ; J0030  Krchnár Jozef (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia Hydraulic and Pneumatic Machines and Equipment hydraulic reconstruction block rekonštrukcia hydraulický valec
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72277
  diplomová práca
  book

  book

 6. Návrh hydrostatického pohonu mobilného stroja riadeného šmykom
  Dékány Daniel ; J0030  Krchnár Jozef (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia Hydraulic and Pneumatic Machines and Equipment hydrostatic transmission hydrostatický prevod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72299
  diplomová práca
  book

  book

 7. Rekonštrukcia skúšobných staníc hydrostatických prvkov
  Kráľovič Ľubomír ; J0030  Krchnár Jozef (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia Hydraulic and Pneumatic Machines and Equipment reconstruction rekonštrukcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72274
  diplomová práca
  book

  book

 8. Návrh zubového hydrogenerátora
  Orlický ; J  Krchnár Jozef (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia Hydraulic and Pneumatic Machines and Equipment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72387
  diplomová práca
  book

  book

 9. Návrh rekonštrukcie pedagogických skúšobných staníc hydrostatických mechanizmov
  Strapko Michal ; J  Krchnár Jozef (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia Hydraulic and Pneumatic Machines and Equipment skúšobná stanica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62761
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Rekonštrukcia hydraulického systému dolných vrát plavebných komôr VD Gabčíkovo
  Slažáková Veronika ; J  Krchnár Jozef (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia Hydraulic and Pneumatic Machines and Equipment plavebné komory hydraulický systém hydraulic system
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61893
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book