Search results

 1. CFD model of flow in the outlet channel of floating chamber
  Stračár Karol ; J0040  Krchnár Jozef ; J0040 Prikkel Karol ; J0040
  Hidraulica[elektronický zdroj] . No. 1 (2014), online, p. 7-13
  simulation models CFD simulačný model
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Simulácia priamočiarych hydromotorov s kinematickými väzbami
  Prikkel Karol ; J0040  Krchnár Jozef ; J0040
  Hydraulika a pneumatika : . Roč. 16, č. 1 (2014), s. 16-18
  Hydromotory priamočiare
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Simulation of selected variables in hydraulic circuit for cutting
  Prikkel Karol ; J0040  Krchnár Jozef ; J0040
  Riadenie tekutinových systémov 2014 : . s. 21
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 4. CFD model of flow in the outlet channel of floating chamber using dynamic mesh
  Stračár Karol ; J0040  Krchnár Jozef ; J0040 Prikkel Karol ; J0040
  Hydraulics and Pneumatics : . s.73-79
  simulation models CFD simulačný model
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. CFD model prúdenia výtokovým kanálom plavebnej komory s využitím dynamického sieťovania
  Podlesný Jozef ; J0040  Stračár Karol ; J0040 Krchnár Jozef ; J0040
  Riadenie tekutinových systémov 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.15-20
  simulačný model CFD simulation models
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. CFD model prúdenia výtokovým kanálom plavebnej komory s využitím dynamického sieťovania
  Podlesný Jozef ; J0040  Stračár Karol ; J0040 Krchnár Jozef ; J0040
  Hydraulika a pneumatika . Roč. 15, č. 1-2 (2013), s.26-28
  CFD model
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Technical diagnostic of fluid power drivers
  Krchnár Jozef ; J0040  Prikkel Karol ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  Riadenie tekutinových systémov 2012 : . s.9
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 8. Mathematical simulation of fluid flow in outlet channel of floating chamber and its influence on regulation segment
  Podlesný Jozef ; J0040  Stračár Karol ; J0040 Krchnár Jozef ; J0040
  Riadenie tekutinových systémov 2012 : . s.20
  článok zo zborníka
  article

  article

 9. Zaťaženie segmentu regulačného uzáveru vplyvom prúdiacej kvapaliny
  Podlesný Jozef ; J0040  Stračár Karol ; J0040 Krchnár Jozef ; J0040
  Hydraulika a pneumatika . Roč. 14, č. 1-2 (2012), s.26-29
  Fluent mesh
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Experiment pri vývoji a overovaní parametrov hydraulizovaných strojov a zariadení
  Krchnár Jozef ; J0040  Prikkel Karol ; J0040 Stračár Karol ; J0040
  Hydraulika a pneumatika . Roč. 14, č. 1-2 (2012), s.11-14
  fluid power diagnostics diagnostika hydraulické stroje
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article