Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stu24745 amg^"
 1. Autonómna navigácia mobilného robota / aut. Martin Dekan, Anton Vitko
  Dekan Martin ; 031000  Vitko Anton ; 031000 Hargaš Libor (rec.) Rohaľ-Ilkiv Boris ; 020020 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017 . - 147 s.
  ISBN 978-80-227-4675-5
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2000
  Autonómna navigácia mobilného robota

  book

 2. Hybrid Control Structures of Complex Dynamic Systems / aut. Róbert Krasňanský, Alena Kozáková ; rec. Boris Rohaľ-Ilkiv, Peter Ševčík
  Krasňanský Róbert  Kozáková Alena ; 030400 Rohaľ-Ilkiv Boris ; 020020 (rec.) Ševčík Peter (rec.)
  1. ed.
  Bratislava : Slovak Chemistry Library, 2016 . - 134 s.
  ISBN 978-80-89597-39-0
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2000
  book

  book

 3. Návrh jednoduchých systémov s obmedzeniami : Regulátory z dynamických tried 1, 2 a vyšších / aut. Mikuláš Huba, Pavol Bisták ; rec. Boris Rohaľ-Ilkiv, Danica Rosinová
  Huba Mikuláš ; 030400  Bisták Pavol ; 030400 Rohaľ-Ilkiv Boris ; 020020 (rec.) Rosinová Danica ; 030400 (rec.)
  1.vyd.
  Bratislava : STU; Slovenská e-akadémia, 2016 . - 189 s.
  ISBN 978-80-89316-14-4
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Biokybernetické modely diabetu / aut. Tomáš Ludwig, Marián Tárník ; rec. Mikuláš Alexík, Boris Rohaľ-Ilkiv
  Ludwig Tomáš ; 031000  Tárník Marián ; 031000 Alexík Mikuláš (rec.) Rohaľ-Ilkiv Boris ; 020110 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Felia, s.r.o., 2015 . - 119 s.
  ISBN 978-80-971512-8-7
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2100
  book

  book

 5. Riadenie systémov s využitím Laguerreových sietí / aut. Jozef Škultéty, Eva Miklovičová ; Mikuláš Alexík, Boris Rohaľ-Ilkiv
  Škultéty Jozef ; E011  Miklovičová Eva ; E011 Alexík Mikuláš (rec.) Rohaľ-Ilkiv Boris ; J0020 (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Felia, 2014 . - 97 s.
  ISBN 978-80-971512-3-2
  riadenie systémov
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2100
  book

  book

 6. Model Predictive Vibration Control : Efficient Constrained MPC Vibration Control for Lightly Damped Mechanical Structures
  Takács Gergely ; J0020  Rohaľ-Ilkiv Boris ; J0020
  1st. ed.
  London : Springer Verlag London, 2012 . - 512 s
  ISBN 978-1-4471-2332-3
  riadenie vibrácií prediktívne riadenie vibration control predictive control
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 7. Prediktívne riadenie zážihových spaľovacích motorov : Multimodelový prístup
  Polóni Tomáš ; J0020  Rohaľ-Ilkiv Boris ; J0020 Fikar Miroslav (rec.) ; C7220 Dostál Peter (rec.) Veselý Vojtech (rec.) ; E011
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012 . - 132 s., 48 obr., 10 tab
  ISBN 978-80-227-3788-3
  spaľovacie motory prediktívne riadenie predictive control combustion engines
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF11100
  Prediktívne riadenie zážihových spaľovacích motorov

  book

 8. Praktické aspekty prediktívneho riadenia
  Karas Adrián  Rohaľ-Ilkiv Boris ; J110 Belavý Cyril ; J110
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 164 s
  ISBN 978-80-89316-06-9
  prediktívne riadenie cieľové množiny predictive control target sets
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 9. Continuous - Time Predictive Control: Spline Based Approach : (Časovo spojité prediktívne riadenie: Splajnové prístupy)
  Rohaľ-Ilkiv Boris ; J110 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2003 . - 122 s
  ISBN 80-227-1872-6
  teória riadenia automatizácia kybernetika
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF4100
  book

  book