Search results

 1. Základy ekonómie a ekonomiky
  Šlosár Rudolf  Búrová Sidónia Fabová Ľudmila ; E350 Lisý Ján
  5.upr.vyd.
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006 . - 84 s
  ISBN 80-10-00920-2
  učebnica
  BCB - Secondary and primary school-books
  book

  book