Search results

 1. Optimization of a membrane structure design for existing project of children’s playground in the city of Krupina
  Chmelík Vojtech ; 010310  Kuráň Jozef ; 010310 Rychtáriková Monika ; 010310
  Proceedings of the TensiNet Symposium 2019 . S. 488-496
  playgrounds sound absorption room acoustics acoustics membrane structure acoustic comfort
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 2. Optimization of typological requirements for low-cost detached houses
  Kuráň Jozef ; 010310 
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 25, no. 3 (2017), s. 23-29
  typology optimization individual dwelling rational detached house low-cost detached house
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 3. Priestor pre ľudskosť
  Kuráň Jozef ; 010310 
  Kultúrny kyslík . Roč. 4, č. 4A (2017), online, s. 2-3
  verejný priestor architekti ľudskosť spoločný priestor
  http://ikp.sk/kulturny-kyslik-42017-special/#more-1223
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 4. Architectural proposal of car park buildings
  Kuráň Jozef ; 010310 
  Advanced Building Construction and Materials 2016 (ABCM 2016) : . CD-ROM, s. 48-52
  car park multi-storey car park layout car park proposal
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Načo "moderné" pamiatky
  Kuráň Jozef ; 010310 
  Kultúrny kyslík . Roč. 3, č. 3 (2016), online, s. 8
  moderna pamiatky
  http://ikp.sk/kulturny-kyslik-32016/
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 6. Multi-storey car-parks as development infrastructure
  Kuráň Jozef ; 010310 
  Advanced Architectural Design and Construction 2016 (AADC 2016) : . CD-ROM, s. 55-59
  parking infrastructure multi-storey
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Architectural and design tendencies in car park buildings
  Kuráň Jozef ; 010310 
  Advanced Architectural Design and Construction 2016 (AADC 2016) : . CD-ROM, s. 70-75
  architectural design parking buildings
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Vývoj dispozície obytných domov na našom území, východiská návrhu dispozičného riešenia individuálneho obytného domu v súčasnosti
  Kuráň Jozef ; 010310 
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 50-54
  vývoj dispozície typológia dispozičné riešenie architektonické riešenie
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Možnosti typologického riešenia rodinných domov pri optimalizácii nákladov na výstavbu individuálneho bývania
  Kuráň Jozef ; V181 
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 87-93
  optimalizácia náklady typológia domy
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Možnosti výstavby a navrhovania rodinných domov v prímestských zónach
  Kuráň Jozef ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IX. : . s.47-54
  architecture architektúra rodinné domy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article