Search results

 1. Výskum statickej únosnosti lisovacieho zariadenia k hydraulickému agregátu HAV400-7,5/100-20/200 : výskumná úloha pre zadávateľa ELV PRODUCT a.s. Senec, ZoD 4/21 / aut. Matej Kurilla, Ladislav Gulan
  Kurilla Matej ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030
  1. vyd.
  Bratislava Strojnícka fakulta STU 2021 . - 15 s.
  hydraulický agregát výpočet statického zaťaženia hrúbka steny priamočiareho hydromotora hydraulic unit static load calculation hydraulic cylinder wall thickness
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 2. Výskum odolnosti kabín novej generácie v zmysle požiadaviek FOPS/ROPS : výskumná správa I. - požiadavky ROPS / aut. Ladislav Gulan, Roman Ižold, Adam Vincze, Štefan Dunaj
  Gulan Ladislav ; 020030  Ižold Roman ; 020010 Vincze Adam ; 020030 Dunaj Štefan ; 020030
  Bratislava STU SjF 2020 . - 10 s.
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 3. Výskum odolnosti kabín novej generácie v zmysle požiadaviek FOPS/ROPS : výskumná správa II. - požiadavky / aut. Ladislav Gulan, Roman Ižold, Adam Vincze, Štefan Dunaj
  Gulan Ladislav ; 020030  Ižold Roman ; 020010 Vincze Adam ; 020030 Dunaj Štefan ; 020030
  Bratislava STU SjF 2020 . - 7 s.
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 4. Koncepčná štúdia experimentálnych modelov : časť 1. : pojazdový systém UDS 132 / aut. Pavol Zaujec, Izidor Mazurkievič, Ladislav Gulan
  Zaujec Pavol ; 020030  Mazurkievič Izidor ; 020030 Gulan Ladislav ; 020030
  1. vyd.
  Bratislava STU Strojnícka fakulta 2017 . - 57 s.
  mobilný pracovný stroj mobile working machine
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 5. Výskum rozloženia napätí a optimalizácia tvaru pracovného zariadenia šmykom riadeného nakladača
  Bukoveczky Juraj ; J0030  Gulan Ladislav ; J0030 IZRAEL Gregor ; J0030 Pulkovník Vladimír ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011 . - 21 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 6. Metodika objektivizácie stanovenia platformy typového radu strojov : Etapa 05: Overenie medzných stavov základných stavebných modulov na základe zaťažovacích spektier typových technológií mobilných pracovných strojov
  Bukoveczky Juraj ; J0030  Gulan Ladislav ; J0030 Vereš Miroslav ; J0030 Zajacová Ľudmila ; J0030 Jánošík Ľudovít ; J0030 Majtán Rastislav ; J0030 Ondruška Juraj ; J0030 Schmidtová Carmen ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 75 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 7. Numerická simulácia únosnosti konštrukcií v oblasti veľkých deformácií a plasticity materiálu s viactelesovým kontaktom : Etapa 06: Vytvorenie katalógu zaťažovacích charakteristík pre testovanie novovytvoreného systému
  Gulan Ladislav ; J0030  Bukoveczky Juraj ; J0030 Schmidtová Carmen ; J0030 Jánošík Ľudovít ; J0030 Majtán Rastislav ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 50 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 8. Metodika objektivizácie stanovenia platformy typového radu strojov. Etapa 01: Optimalizácia veľkostných tried na báze teórie podobnosti veľkých strojových konštrukcií pre limitované série : Projekt výskumu a vývoja APVT-20-003102
  Bukoveczky Juraj ; J130  Gulan Ladislav ; J130 Vereš Miroslav ; J130 Zajacová Ľudmila ; J130 Schmidtová Carmen ; J130
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2005 . - 86 s
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 9. Tenzometrické meranie teleskopického výložníka stroja UTM 11.34
  Bukoveczky Juraj ; J130  Gulan Ladislav ; J130 Schmidtová Carmen ; J130 Jánošík Ľudovít ; J130 Mráz Marián ; J130
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KČS, 2005 . - 25 s
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book