Search results

 1. Zborník príspevkov 42. medzinárodnej konferencie katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov : Kočovce, 6.-7. 9. 2016
  Gulan, Ladislav, ; 020030 (Editor) Gavačová, Jana, ; 020030 (Editor) Schmidtová, Carmen, ; 020030 (Editor) Izrael, Gregor, ; 020030 (Editor) Glatz, Metod, (Editor)
  Medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poľnohospodárskych strojov 42. 6.-7. 9. 2016 Kočovce, Slovensko
  1. vyd.
  Bratislava Vydavateľstvo STU 2016 . - 182 s.
  ISBN 978-80-227-4584-0
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (8) - článok
  book

  book