Search results

 1. Vytvorenie modelu pre generatívny návrh modulov konštrukcie mobilného stroja v systéme PDM
  Šlauka Michal ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 30.08.2018 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : D-DSZ . - 99 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131960
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 2. Akumulácia energie mobilných pracovných strojov
  Kertész Milan ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 31.08.2017 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : D-DSZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131915
  dizertačná práca
  book

  book

 3. Vytvorenie generatívneho modelu pre vývoj mobilného pracovného stroja v systéme PDM
  Forrai Michal ; 020030  Gulan Ladislav ; 020030 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 24.08.2016 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : D-DSZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131957
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 4. Optimalizácia mechanických vlastností mobilného pracovného stroja
  Moťovský Michal ; 020030  Gulan Ladislav (Thesis advisor)
  2015
  SJF ; Date of acceptation : 27.08.2015 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : D-DT . - 97 s. CD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98262
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 5. Ohraničenie platformy optimalizáciou modulov mobilných pracovných strojov
  Ondruška Juraj ; J0070  Gulan Ladislav (Thesis advisor) ; J0030
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010
  dopravná technika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0200
  book

  book

 6. Metóda optimalizácie modulárneho riešenia teleskopického výložníka : Dizertačná práca
  Majtán Rastislav ; J0030  Gulan Ladislav (Thesis advisor) ; J0030
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 91 s 11
  optimalizácia genetický algoritmus optimisation mobile working machine
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  book

  book

 7. Systémový prístup k modulárnemu projektovaniu mobilných pracovných strojov : Dizertačná práca
  Gulan Ladislav ; J130 
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book