Search results

 1. Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov znalostného systému na vytváranie modulárnej štruktúry konštrukcie mobilných pracovných strojov : Úžitkový vzor č. 6357, Dátum zápisu a sprístupnenia verejnosti: 20.11. 2012
  Gulan Ladislav ; J0030  Bukoveczky Juraj ; J0030 Izrael Gregor ; J0030
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2012
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 2. Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na určenie veľkostného radu modulárnych štruktúr mobilných pracovných strojov : Úžitkový vzor č. 6650, Dátum zápisu: 26.11. 2013, Vestník ÚPV SR č. 1/2014
  Gulan Ladislav ; J0030  Bukoveczky Juraj ; J0030 Schmidtová Carmen ; J0030
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2013 . - 3 s
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 3. Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na vytváranie modulárnej štruktúry konštrukcie zariadení a strojov, najmä mobilných pracovných strojov Číslo úžitkového vzoru: SK 5328, Dátum nadobudnutia: 27. 10. 2009
  Gulan Ladislav ; J0030  Zajacová Ľudmila ; J0030
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2009
  mobilný pracovný stroj modul mobile working machine carrier
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 4. Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na stanovenie koeficientu finančnej efektívnosti modulárnych zostáv Číslo úžitkového vzoru: SK 5327, Dátum nadobudnutia: 27. 10. 2009
  Gulan Ladislav ; J0030  Zajacová Ľudmila ; J0030
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2009
  mobilný pracovný stroj konštrukcia mobile working machine stucture
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 5. Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na vytváranie modulárnej štruktúry konštrukcie strojov, najmä mobilných pracovných strojov Číslo úžitkového vzoru: 5249 Y1 SK, Dátum nadobudnutia: 22.7. 2009
  Gulan Ladislav ; J0030 
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2009
  mobilný pracovný stroj mobile working machine production program výrobný program
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 6. Zapojenie virtuálnych elektronických prostriedkov na stanovenie miery modulárnosti strojových zostáv
  Gulan Ladislav ; J0030 
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2009
  mobile working machine mobilný pracovný stroj strojová zostava machine assembly
  priemyslový vzor
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book