Search results

 1. Koncepčný návrh zdvíhacej plošiny pre imobilné osoby cestujúce automobilovou dopravou
  Turcsek Kristián ; 020030  Nemčeková Miroslava ; 020030 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : B-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132934
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Koncepčný návrh mobilnej zdvíhacej plošiny pre imobilné osoby cestujúce železnicou
  Janák Anton ; 020030  Nemčeková Miroslava ; 020030 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : B-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133016
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Efektívnosť prevádzky motorových vozidiel jazdiacich na zemný plyn
  Grachová Silvia ; 020030  Nemčeková Miroslava ; 020030 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Degree program : B-AMPS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132941
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Koncepčný návrh prívesu na ťahanie člna
  Horník Lukáš ; J  Nemčeková Miroslava (Thesis advisor) ; J130
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 17.06.2014 ; Degree program : 43
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines transport boat čln preprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89650
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Animovaný návrh planétovej prevodovky pre hybridný pohon automobilu
  Ozimy Karol ; J  Nemčeková Miroslava (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines design transmission animation prevodovka návrh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84073
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Návrh prívesného vozíka za osobný automobil
  Voláriková Simona ; J  Nemčeková Miroslava (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Systems and Quality Management frame platform trailer hliník rám nadstavba výrobné systémy a manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82547
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Využitie nástroja Knowledgeware pri navrhovaní strojových častí
  Jurkovič Lukáš ; J  Nemčeková Miroslava (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines parametric modelling parametrické modelovanie CAD systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61034
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 8. Tvorba inteligentných modelov v programe CATIA
  Herda Ivan ; J  Nemčeková Miroslava (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines bucket lyžica parametrické modelovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58923
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Koncepčný návrh malého snežného pluhu ako prí-davného zariadenia k štvorkolesovému motocyklu [CD-ROM]
  Čavojský Peter ; J  Nemčeková Miroslava (xxx) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 34 s
  pluh štvorkolka prídavné zariadenie sneh plow quad additional device
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Analýza využitia planétových prevodov v osobných automobiloch (.) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Vereš Slavomír ; J0030  Nemčeková Miroslava (xxx) ; J0030
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 30 s
  analýza aspektovo-orientovaná
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book