Search results

 1. Zbierka príkladov a úloh z fyziky pre študentov elektrotechnických a informatických fakúlt technických univerzít
  Cirák Július ; E060  Bokes Peter ; E060 Dieška Peter ; E060 Chlpík Juraj ; E060 Konôpka Martin ; E060 Markoš Peter ; E060 Šrámková Tatiana ; E060 Tóbik Jaroslav ; E060 Valková Mária ; E060 Vančo Marek ; E060
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 229 s
  ISBN 978-80-227-3868-2
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI128170
  Zbierka príkladov a úloh z fyziky pre študentov elektrotechnických a informatických fakúlt technických univerzít

  book

 2. Jadrovo-fyzikálne metódy a zariadenia : Návody na laboratórne cvičenia / Aut.: Cirák,Július a kol
  Cirák Július ; E060 
  2. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2001 . - 317 s
  ISBN 80-227-1509-3
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI77100
  book

  book

 3. Bioelektronika
  Cirák Július ; E060  Ottová Angelica ; E210
  2. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1993 . - 174 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI6000
  book

  book

 4. Bioelektronika : Návody na cvičenia / [aut.] Cirák,J.; Ottová,A
  Cirák Július ; E060  Ottová Angelica ; E210
  2.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1991 . - 106 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2100
  book

  book

 5. Projektování a provoz automatizovaných systémů řízení technologických procesů / [aut.]František Hruška
  Hruška František 
  1.vyd.
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1991 . - 119 s
  ISBN 80-214-0290-3
  ASR procesy technologické
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 6. Jadrovo-fyzikálne metódy a zariadenia : Návody na laboratórne cvičenia / Aut.: Cirák,Július a kol
  Cirák Július ; E060  Haščík Ján ; 036000 Hozza Viktor Lipka Jozef Miglierini Marcel ; 036000 Nečas Vladimír ; 036000 Prejsa Mikuláš Sitek Jozef ; 036000 Slugeň Vladimír ; 036000 Topoľský Jaroslav Tóth Ignác Valko Pavol ; 036000
  1.vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990 . - 317 s
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI17100
  book

  book

 7. Automatizované systémy řízení - cvičení / [aut.]Ladislav Jurča
  Jurča Ladislav 
  1.vyd.
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1988 . - 71 s
  ASR cvičenia
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 8. Automatizované systémy řízení / [aut.]Ladislav Jurča
  Jurča Ladislav 
  2.přepr.vyd.
  Brno : Vysoké učení technické v Brně, 1988 . - 180 s
  ASR
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 9. Bioelektronika
  Cirák Július ; E060 
  1. vyd.
  Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1988 . - 174 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Bioelektronika / [aut.] Ottová,Angela; Cirák,Július
  Cirák Július ; E060  Ottová Angelica ; E210
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 1986 . - 174 s
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI6100
  book

  book