Search results

 1. Návrh riadenia orientácie malého satelitu pomocou cievok
  Horváth Martin ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2020
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2020 ; Degreee discipline : kybernetika ; Degree program : B-RK . - 43 s.

  https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8E0A01F6D74C9FCBCA4BE71E231C&seo=CRZP-detail-kniha
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh haptického ovládača pre ovládanie mobilného robota
  Kulík Martin ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 02.07.2019 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : B-RK . - 33 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=123918
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 3. Návrh grafického používateľského rozhrania pre ovládanie robotického manipulátora
  Zaujec Peter ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  2018
  FEI ; Date of acceptation : 03.07.2018 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : B-RK . - 59 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125907
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 4. Návrh riadenia nového typu robotického podvozku
  Štefka Patrik ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 04.07.2017 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : B-RK . - 49 s., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125692
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 5. Lokalizácia mobilného robota vo vnútornom prostredí
  Šedivý Ján ; 035000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2017 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 40 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116142
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 6. Model antiblokovacieho systému v automobile
  Ragačová Lucia ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  2017
  FEI ; Date of acceptation : 04.07.2017 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : B-RK . - 67 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125578
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 7. Určenie vzdialenosti a polohy tváre človeka v obrazovej scéne
  Karas Martin ; 035000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2016 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 27 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=97800
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 8. Identifikácia polohy predmetu pomocou spracovania bitmapového obrazu scény, v ktorej sa nachádza
  Martiš Lukáš ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 06.07.2016 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : B-RK . - 52 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=126691
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Identifikácia vzdialenosti robota od grafickej značky
  Leskovský Roman ; 035000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2016 ; Degreee discipline : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-API . - 36 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107451
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 10. Návrh a riadenie presného polohovacieho systému
  Stehlík Lukáš ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 (Thesis advisor)
  2016
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2016 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : B-RK . - 49 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127897
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book